Kurs przedmałżeński
w naszej parafii 25.02-2.03.2024 r.
Rozpoczęcie Mszą św.  25 lutego o godz. 18.00.
Nauki od poniedziałku do soboty o godz. 19.00.

Kursy w naszej diecezji na stronie:
https://dlarodziny.diecezjazg.pl/