ŚRODA  od 19:00 do 20:00
oraz
SOBOTA od 8:00 do 9:00
Istnieje możliwość kontaktu telefonicznego: 68 359 44 01
oraz
przez pocztę elektroniczną: gubint@diecezjazg.pl