SPOTKANIA młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania:

klasy 8, grupa ks. Przemysława:
*18 listopada, godz. 9.00
*16 grudnia, godz. 9.00
*9 marca, godz. 9.00
*20 kwietnia, godz. 9.00
*11 maja, godz. 9.00

klasy 7, grupa ks. Piotra:
*16 października, godz. 18.45, zapraszamy do kościoła parafialnego młodzież kl. VII z rodzicami w kwestii rozpoczęcia przygotowania do sakramentu bierzmowania. Młodzież z kl. VIII, która nie rozpoczęła formacji ma szansę rozpocząć.
*24 listopada, piątek, godz. 18.45
*8 grudnia, piątek, godz. 18.45
*27 stycznia, wyjątkowo sobota, godz. 10.00
*9 lutego, piątek, godz. 18.45
*1 marca, piątek, godz. 18.45
*12 kwietnia, piątek, godz. 18.45
*10 maja, piątek, godz. 18.45
*7 czerwca, piątek, godz. 18.45
Osoby, które opuszczą 3 spotkania do czerwca traktuję, jako rezygnacja z przygotowania do sakramentu bierzmowania.