W naszej diecezji obowiązują 4 spotkania
dla rodziców i chrzestnych:


I spotkanie - do kancelarii Chrztu przychodzą rodzice i:
*podają datę chrztu, 
*przynoszą pełny odpis aktu urodzenia, 
*informują na temat chrzestnych: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres zamieszkania,
*jeżeli mieszkają w innej parafii, wówczas zgodę od ks. Proboszcza na chrzest poza parafią.
II spotkanie - temat: ,,Chrzest święty nowym życiem w Chrystusie" (patrz poniżej)
III spotkanie - temat: ,,Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci" (patrz poniżej)
IV spotkanie - instrukcja liturgiczna obrzędu Chrztu świętego we własnej parafii lub w parafii gdzie ma się odbyć chrzest

*spotkania trwają ok. 45 minut
*należy wybrać 2 różne tematycznie spotkania
*zaświadczenie o przygotowaniach do Chrztu  jest ważne bezterminowo
*nie zastępuje ono aktualnego zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, które trzeba uzyskać każdorazowo w parafii zamieszkania (można mieć zaświadczenie o przygotowaniach do Chrztu, a okazuje się, że u kogoś pojawiła się przeszkoda kanoniczna w byciu chrzestnym)